השירותים שלנו

מחסן ערובה בפיקוח מכס

בית הקירור מגדלור ישראל הינו בונדד מכס מאושר רשויות המכס.
מחסן ערובה (בונדד מכס) - הסחורה נמצאת בפיקוח קפדני של המכס וממוקמת באזור מוגדר בונדד מכס עד לקבלת התרה מהמכס לאחר תשלום מיסים מלאים ואישורים (משרד הבריאות, כלכלה וחקלאות) וקבלת הסחורה שחרור לשיווק.

מינהל המכס אחראי לתשתית המשפטית המסדירה את קיומם של מחסנים אלו, לרישוי שלהם ולפיקוח ובקרה אחר עבודתם השוטפת, בהתאם לתנאים הקיימים.

המרלו"ג שלנו הינו תחת פיקוח ורישיון מינהל המכס, שירות זה מקנה ליבואן אפשרות אחסנת טובין ארוכת טווח בטרם שולמו המסים עבורם ובטרם שוחררו מפיקוח המכס.